«Ja! Vi skal diskutere om vi ønsker barnehagekjeder i Norge»

...men det er en del av den politiske diskusjonen, og ikke et tema for PBL som organisasjon, skriver artikkelforfatteren - som et oppspark til PBLs landsmøte i neste uke. 

Styrer barns lek med manus

Et godt lekemiljø i barnehagen har innflytelse på barnas videre lærelyst, sier Kristina Avenstrup.


Hva søker du?