«Forstå meg rett, å være tante er noe av det største jeg har fått æren av å bli i livet, men det hører ikke til profesjonen»

«Vi er fagarbeidere med fagbrev. Assistenter med erfaring og kursing. Vi er barnehagelærere med bachelor og noen med master. Vi er styrere med master. Hjemme er vi tanter og onkler,» skriver Vanja Cecilie Aspenes.

Barnehage er sentralt når de inngår den historiske avtalen

Førstkommende mandag møtes sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) og Altas ordfører Monica Nielsen (Ap) for å signere en historisk samarbeidsavtale mellom Sametinget og Alta kommune. Sentralt i avtalen er at alle samiske barn skal ha rett til plass i en samisk barnehage.

«Hvor er balansen mellom sikkerhet og hysteri i barnehagen?»

«Barn må få erfare hva de tør og ikke tør, før en voksen kommer og forteller hva som er farlig,» skriver fire barnehagelærerstudenter ved Høgskulen på Vestlandet.

–  Er ikke barna i min barnehage like mye verdt som i de kommunale barnehagene?

– Det er private barnehager mot ideologi, økonomer, jurister, stat, kommune og mediene. Dette er ikke lenger en debatt om likebehandling av barn i Norge, dette er en debatt mot fordommer, myter og politikk, sier barnehagestyrer Tone Holme.


Hva søker du?