«Barnehagelærere må være vennlige filosofer - ikke lærere»

15 November 2018

At norske skolebyråkrater senket skolestart og skjøv vitenskapsmetodikk inn i den viktige utviklingsperioden tre til seks år, innebærer faktisk å motarbeide det som har vært selve hovedtrenden i menneskeslektens evolusjon: Forlenget tidlig barndom.De fulgte tusen barn over ti år - nå får vi vite hva de har funnet ut

15 November 2018

Stavangerprosjektet har fulgt 1000 barn fra barnehagealder til femteklasse. I dag og i morgen presenteres funnene under avslutningskonferansen. Her er noen av hovedfunnene.Hjelp til de vanskelige samtalene: «Hvordan føles det å dø?» 

14 November 2018

– Barn stiller helt andre typer spørsmål om kreft enn oss voksne, sier Sarah Roxana Herlofsen, som har gitt ut bok om hvordan man snakker med barn om kreft. Nå er den nylig kommet ut i Tyskland. SV og Rødt: Vant ikke fram med felles forslag

14 November 2018

Rødt og SV får ikke gehør for forslaget om å stoppe det de oppfatter som kommersialisering av barnehagesektoren, men Utdannings- og forskningskomiteen går i sin innstilling inn for å se på finansieringssystemet - med sikte på å ivareta de små og ideelle barnehagene og en mangfoldig barnehagesektor..«Ser man på programmet til DUÅ inneholder det omtrent pensumet til en bachelorgrad i pedagogikk»

14 November 2018

Artikkelforfatteren skrev masteravhandling om temaet. Her kommer han med sine bekymringer knyttet til programmer som DUÅ og Pals.Nå skal de fange opp de evnerike barna allerede i barnehagen

13 November 2018

– Mange skoler og barnehager er usikre på hvordan de best kan følge opp barn med stort læringspotensial, sier kunnskapsministeren. 
Hva søker du?


Barnehageoversikt.no 2018