– I ytterkantene av dagen er det ekstra sårbart

– Jeg undrer meg over om alle barna i Norges land får den hjelpen de trenger, når kortisolnivået stiger og politikerne ikke vil bevilge nok penger?

– Det er så mye stigma og vanskelige følelser knyttet til barn og overvekt

Overvekt er et av samfunnets siste tabuer. Nå skal et nytt studietilbud hjelpe barnehageansatte og helsesykepleiere på veien mot bedre kommunikasjon med foreldre.


Hva søker du?