Sosial bakgrunn avgjørende for barns læring: – Barnehagen er en viktig buffer

21 January 2019

Lav sosial bakgrunn og fattigdom har en direkte påvirkning på skoleprestasjoner og leseutvikling over tid. – Det å gå i barnehage ser ut å være særlig bra for barn som lever i lavinntektsfamilier. Barnehagen fungerer som en buffer og bedrer språkferdighetene og reduserer atferdsvansker, sier professor…Sovevakt for alle?

21 January 2019

Dersom over halvparten av de ansatte selv mener at de ikke har tilstrekkelig tilsyn med sovende barn, står det altså ikke på viljen. Hva er det da som er årsaken til eventuelt mangelfullt tilsyn?Kom i havn med tariffavtale

21 January 2019

17. januar inngikk Utdanningsforbundet og Fagforbundet en tariffavtale med Fiskevollen Musikkbarnehage i bydel Nordstrand. Initiativet kom fra de ansatte selv, og ble møtt positivt av det foreldredrevne eierstyret.Barnehagelærerens dobbeltrolle

19 January 2019

Hva skal en barnehagelærer først og fremst være, og hvordan gjenspeiles dette både i det daglige arbeidet og i utdanningen?Hjertesukk fra en pappa: – Noen ganger forstår jeg deg ikke sånn som jeg burde

18 January 2019

– Du må finne din vei du også, og jeg skal jo hjelpe deg med det. Det er jo på en måte det jeg prøver å gjøre, men jeg får det ikke alltid til, skriver pappaen til sin tre år gamle datter.Dette betyr den nye borgerlige flertallsregjeringen for barnehagene

17 January 2019

I den nye regjeringsplattformen forplikter samarbeidspartiene seg til å lovfeste retten til et godt barnehagemiljø, utvikle et bedre og mer uavhengig tilsynssystem, og øke andelen barnehagelærere i barnehagene til 50 prosent - over tid.
Hva søker du?