Barnehager i Åmot

Søknadsinfo
Antall barn: 201
Antall barn per ansatt: 5.6
Leke- og oppholdsareal pr. barn: 7.7 m285.7% oppfyller ped.normen, 0% oppfyller ped.normen m/dispensasjon, 14.3% oppfyller ikke ped.normen.

38.4% Barnehagelærer, 26% Barne- og ungdomsarbeider, 23.5% Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Birkebeineren barnehage Kommunal 07:00 - 16:30 1 - 5 18
Deset Oppvekstsenter Avdeling barnehage Kommunal 07:15 - 16:15 1 - 5 13
Klingen Naturbarnehage Privat 07:00 - 16:30 1 - 5 25
Osen Oppvekstsenter Avdeling barnehage Kommunal 07:15 - 16:30 1 - 5 11
Ottershagen Gardsbarnehage AS Privat 07:00 - 16:30 1 - 5 27
Skyssveien barnehage Kommunal 07:00 - 16:45 1 - 5 51
Trollhaugen barnehage Kommunal 06:45 - 16:30 1 - 5 45

Hva søker du?