Barnehager i Årdal

Søknadsinfo
Antall barn: 240
Antall barn per ansatt: 5.8
Leke- og oppholdsareal pr. barn: 7.1 m283.3% oppfyller ped.normen, 16.7% oppfyller ped.normen m/dispensasjon, 0% oppfyller ikke ped.normen.

36.5% Barnehagelærer, 39.1% Barne- og ungdomsarbeider, 20.7% Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Årdalstangen barnehage Kommunal 06:45 - 16:00 1 - 5 43
Einehaugen barnehage Kommunal 06:45 - 16:00 1 - 5 60
Farnes barnehage Kommunal 06:45 - 16:00 1 - 5 42
Haugane barnehage Kommunal 06:45 - 16:00 1 - 5 33
Uravegen barnehage Kommunal 06:45 - 16:00 1 - 5 42
Ve barnehage Kommunal 06:45 - 16:00 1 - 5 37

Hva søker du?