Barnehager i Årdal

Søknadsinfo
Antall barn: 219
Antall barn per ansatt: 5.9
Leke- og oppholdsareal pr. barn: 7.7 m266.7% oppfyller ped.normen, 16.7% oppfyller ped.normen m/dispensasjon, 16.7% oppfyller ikke ped.normen.

43.3% Barnehagelærer, 32.5% Barne- og ungdomsarbeider, 17.7% Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Årdalstangen barnehage Kommunal 06:45 - 16:00 1 - 5 43
Einehaugen barnehage Kommunal 06:45 - 16:00 1 - 5 60
Farnes barnehage Kommunal 06:45 - 16:00 1 - 5 42
Haugane barnehage Kommunal 06:45 - 16:00 1 - 5 33
Uravegen barnehage Kommunal 06:45 - 16:00 1 - 5 42
Ve barnehage Kommunal 06:45 - 16:00 1 - 5 37

Hva søker du?