Barnehager i Aremark

Søknadsinfo
Antall barn: 47
Antall barn per ansatt: 5.4
Leke- og oppholdsareal pr. barn: 7.4 m20% oppfyller ped.normen, 0% oppfyller ped.normen m/dispensasjon, 100% oppfyller ikke ped.normen.

31.3% Barnehagelærer, 51.5% Barne- og ungdomsarbeider, 17.3% Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Aremark kommunale barnehage Kommunal 6.45–17.00 0-5 66

Hva søker du?