Barnehager i Arendal

Søknadsinfo
Antall barn:
Antall barn per ansatt:
Leke- og oppholdsareal pr. barn: m2% oppfyller ped.normen, % oppfyller ped.normen m/dispensasjon, % oppfyller ikke ped.normen.

% Barnehagelærer, % Barne- og ungdomsarbeider, % Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Askeladden barnehage Privat 07.30–16.30 0-6 33
Bakken familiebarnehage Privat 07.30–16.30 0-6 8
Bjønnes barnehage as Privat - 0
Blåklokken barnehage Privat 07.30–16.30 2-6 20
Bråstad barnehage Privat 07.00–16.30 0-6 28
Bukkene Bruse familiebarnehage Privat - 1-6 10
Dalen barnehage Privat 07.15–16.30 1-6 35
Drømmevika Naturbarnehage Privat 7.30–16.30 0-6 27
Enghaven barnehage as Privat 07.15–16.15 0-6 20
Eplehagen barnehage as Privat - 0
Espira Myraskogen barnehage Privat 06.30–17.00 0-6 100
Fabakken barnehage avd. Baktus Kommunal 07.30–16.30 0-6 23
Fabakken barnehage avd. Karius Kommunal 07.30–16.30 0-6 36
Fjellvik naturbarnehage Kommunal 07.30–16.30 2-6 20
Gåsungen barnehage Kommunal 07.15–16.30 0-6 45
Grandehagen barnehage ans Privat 07.30–16.30 0-6 52
Gullfakse barnehage Kommunal 07.15–16.15 0-6 72
Gullungen barnehage Privat 07.15–16.30 0-6 21
Hove barnehage Kommunal 07.30–16.30 2-6 20
Jovannslia barnehage Kommunal 07.30–16.30 0-6 51
Kongshavn barnehage Privat - 1-6 13
Langsæ kulturbarnehage Privat 7.30–16.30 0-6 27
Lia barnehage Kommunal 07.30–16.30 0-6 83
Lille-Strømsbu familiebarnehage Privat - 16
Lillebo barnehage Kommunal - 1-6 20
Lilleelv familiebarnehage Privat 7.00–16.30 0-6 10
Lindebakken barnehage as Privat 06.45–16.45 1-6 40
Lykka familiebarnehage Privat 07.30–16.30 0-6 10
Læringsverkstedet Barnehage Furukollen Privat 06.30–16.30 0-6 127
Løddesøl barnehage Kommunal - 1-6 17
Løvehulen familiebarnehage Privat - 0-6 10
Matilda as Privat - 1-6 60
Moltemyrskogen barnehage Privat 6.45–16.30 0-6 84
Møllers Asyl barnehage Privat - 0-6 32
Natvigheia foreldrelagsbarnehage sa Privat 06.45–16.45 0-6 54
Nedenesåsen barnehage Privat - 0-6 10
Nidelvåsen barnehage Privat 07.30–16.30 0-6 21
Noah familiebarnehage Privat - 0
Noas Park barnehage Privat 07.15–16.30 1-6 22
Nyli barnehage Privat - 0-6 32
Portveien barnehage Hisøy Privat 07.30–16.30 0-6 30
Rykene barnehage Kommunal 07.30–16.30 0-6 36
Sandnes barnehage Privat 7.15–16.30 1-6 17
Sjiraffen barnehage Privat 07.15–16.30 0-6 20
Skare familiebarnehage as Privat 07.00–16.30 0-6 15
Skarvedalsveien FUS barnehage Privat - 0-6 0
Skogens lykke barnehage as Privat - 0
Snehvit familiebarnehage Privat 07.30–16.30 0-6 10
Solsikken barnehage Privat - 0-6 32
Soria Moria barnehage Arendal as Privat 06.30–17.00 0-6 54
Soria Moria barnehage Arendal avd. Longum as Privat 06.30–17.00 0-6 53
Soria Moria barnehage Gartha og Eydehavn as Privat 06.30–17.00 0-6 68
Soria Moria barnehage Hisøy as Privat 06.30–17.00 0-6 54
Spornes gårdsbarnehage Privat 07.00–16.30 0-6 51
Springkleiv barnehage Privat 7.30–16.30 0-6 23
St. Franciskus barnehage Privat 7.30–16.30 1-6 20
Stemmehagen barnehage Kommunal 7.30–16.30 0-6 74
Stjerneglimt Steinerbarnehage Privat - 1-6 30
Strømmen oppvekstsenter Barnehagen Kommunal 07.30–16.30 0-6 52
Strømsbuåsen barnehage Kommunal 07.15–16.30 0-6 80
Svalestien barnehage Privat 7.00–16.30 0-6 36
Trollstubben barnehage Privat 07.30–16.30 1-6 32
Tybakken barnehage Privat 07.00–16.30 0-6 45

Hva søker du?