Barnehager i Audnedal

Søknadsinfo
Antall barn: 102
Antall barn per ansatt: 5.9
Leke- og oppholdsareal pr. barn: 10.2 m2100% oppfyller ped.normen, 0% oppfyller ped.normen m/dispensasjon, 0% oppfyller ikke ped.normen.

55% Barnehagelærer, 42% Barne- og ungdomsarbeider, 0% Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Byremo barnehage Kommunal 07.00–16.00 0-6 56
Konsmo barnehage Kommunal 07.00–16.00 1-6 55

Hva søker du?