Barnehager i Averøy

Søknadsinfo
Antall barn: 253
Antall barn per ansatt: 5.8
Leke- og oppholdsareal pr. barn: 7.6 m257.1% oppfyller ped.normen, 28.6% oppfyller ped.normen m/dispensasjon, 14.3% oppfyller ikke ped.normen.

44.5% Barnehagelærer, 5.3% Barne- og ungdomsarbeider, 34.4% Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Båsemor gårdsbarnehage Privat 07.00-17 0-6 0
Bremsnes barnehage Kommunal 06.55–16.55 0-6 67
Hjelland familiebarnehage Privat 07.00-17 0-6 10
Kårvåg barnehage Kommunal 07.00–16.30 0-5 18
Meek oppvekstsenter barnehagen Kommunal 6.45–16.45 0-5 36
Røsandåsen barnehage Privat 06.45–17.00 1-6 72
Solsiden barnehage Privat 06.45 - 16.30 0-6 17
Øyane barnehage Privat 06.45 - 16.45 0-6 50

Hva søker du?