Barnehager i Averøy

Søknadsinfo
Antall barn: 245
Antall barn per ansatt: 5.5
Leke- og oppholdsareal pr. barn: 7.9 m257.1% oppfyller ped.normen, 42.9% oppfyller ped.normen m/dispensasjon, 0% oppfyller ikke ped.normen.

42.1% Barnehagelærer, 13.2% Barne- og ungdomsarbeider, 36.3% Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Båsemor gårdsbarnehage Privat 07.00-17 0-6 0
Bremsnes barnehage Kommunal 06.55–16.55 0-6 67
Hjelland familiebarnehage Privat 07.00-17 0-6 10
Kårvåg barnehage Kommunal 07.00–16.30 0-5 18
Meek oppvekstsenter barnehagen Kommunal 6.45–16.45 0-5 36
Røsandåsen barnehage Privat 06.45–17.00 1-6 72
Solsiden barnehage Privat 06.45 - 16.30 0-6 17
Øyane barnehage Privat 06.45 - 16.45 0-6 50

Hva søker du?