Barnehager i Balestrand

Søknadsinfo
Antall barn: 60
Antall barn per ansatt: 5.2
Leke- og oppholdsareal pr. barn: 7.2 m250% oppfyller ped.normen, 50% oppfyller ped.normen m/dispensasjon, 0% oppfyller ikke ped.normen.

25.1% Barnehagelærer, 17.5% Barne- og ungdomsarbeider, 43.4% Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Fjordtun Oppvekstsenter Avd barnehage Kommunal 07:15 - 16:15 1 - 5 10
Nesse Oppvekstsenter Avd barnehage Kommunal 07:15 - 16:15 1 - 5 10
Sagatun barnehage Kommunal 07:15 - 16:30 1 - 5 35

Hva søker du?