Barnehager i Beiarn

Søknadsinfo
Antall barn: 35
Antall barn per ansatt: 4.4
Leke- og oppholdsareal pr. barn: 7.1 m2



100% oppfyller ped.normen, 0% oppfyller ped.normen m/dispensasjon, 0% oppfyller ikke ped.normen.

39.6% Barnehagelærer, 0% Barne- og ungdomsarbeider, 30.7% Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Beiarn barnehage Kommunal 07:30 - 16:00 1 - 5 32





Hva søker du?