Barnehager i Birkenes

Søknadsinfo
Antall barn:
Antall barn per ansatt:
Leke- og oppholdsareal pr. barn: m2% oppfyller ped.normen, % oppfyller ped.normen m/dispensasjon, % oppfyller ikke ped.normen.

% Barnehagelærer, % Barne- og ungdomsarbeider, % Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Birkeland barnehage Kommunal 07.00–16.30 0-6 60
Birkenes FUS barnehage avd. Birkeland Privat 07.00–16.30 0-5 0
Birkenes FUS barnehage avd. Herefoss Privat 07.00–16.30 0-5 16
Engesland barnehage Kommunal 07.00–16.30 0-6 34
Hampehaugen barnehage Privat 07.00–16.30 0-5 75
Kulturbarnehaven Grasham Privat 07.00–16.30 0
Natveitåsen barnehage Kommunal 07.00–16.30 1-5 0

Hva søker du?