Barnehager i Birkenes

Søknadsinfo
Antall barn: 302
Antall barn per ansatt: 5.7
Leke- og oppholdsareal pr. barn: 6.5 m2100% oppfyller ped.normen, 0% oppfyller ped.normen m/dispensasjon, 0% oppfyller ikke ped.normen.

40.7% Barnehagelærer, 17.6% Barne- og ungdomsarbeider, 32.7% Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Birkeland barnehage Kommunal 07.00–16.30 0-6 60
Birkenes FUS barnehage avd. Birkeland Privat 07.00–16.30 0-5 0
Birkenes FUS barnehage avd. Herefoss Privat 07.00–16.30 0-5 16
Engesland barnehage Kommunal 07.00–16.30 0-6 34
Hampehaugen barnehage Privat 07.00–16.30 0-5 75
Kulturbarnehaven Grasham Privat 07.00–16.30 0
Natveitåsen barnehage Kommunal 07.00–16.30 1-5 0

Hva søker du?