Barnehager i Bykle

Søknadsinfo
Antall barn: 41
Antall barn per ansatt: 3.2
Leke- og oppholdsareal pr. barn: 14.3 m2100% oppfyller ped.normen, 0% oppfyller ped.normen m/dispensasjon, 0% oppfyller ikke ped.normen.

57% Barnehagelærer, 36.7% Barne- og ungdomsarbeider, 0% Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Bykle barnehage Kommunal 7.30–16.00 1-5 27
Fjellgardane barnehage Kommunal 7.30–16.30 0-6 54

Hva søker du?