Barnehager i Bykle

Søknadsinfo
Antall barn: 43
Antall barn per ansatt: 3.7
Leke- og oppholdsareal pr. barn: 13.6 m2100% oppfyller ped.normen, 0% oppfyller ped.normen m/dispensasjon, 0% oppfyller ikke ped.normen.

61.8% Barnehagelærer, 31.6% Barne- og ungdomsarbeider, 0% Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Bykle barnehage Kommunal 7.30–16.00 1-5 27
Fjellgardane barnehage Kommunal 7.30–16.30 0-6 54

Hva søker du?