Barnehager i Drangedal

Søknadsinfo
Antall barn: 182
Antall barn per ansatt: 5.3
Leke- og oppholdsareal pr. barn: 5.9 m2100% oppfyller ped.normen, 0% oppfyller ped.normen m/dispensasjon, 0% oppfyller ikke ped.normen.

41.8% Barnehagelærer, 22.4% Barne- og ungdomsarbeider, 27.5% Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Heirekshaug barnehage Kommunal 06.30–17.00 0-5 116
Kroken barnehage Kommunal 07.00–17.00 1-5 45
Tørdal barnehage Kommunal 06.30–17.00 1-5 0

Hva søker du?