Barnehager i Eidsberg

Søknadsinfo
Antall barn: 520
Antall barn per ansatt: 6.2
Leke- og oppholdsareal pr. barn: 5.2 m242.9% oppfyller ped.normen, 14.3% oppfyller ped.normen m/dispensasjon, 42.9% oppfyller ikke ped.normen.

44.2% Barnehagelærer, 18.4% Barne- og ungdomsarbeider, 29.6% Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Edwin Ruuds barnehage Kommunal 06.30–17.00 0-6 60
Espira Høytorp Fort barnehage Privat 06.30–17.15 0-5 86
Espira Opsahl barnehage Privat 06.30-17.00 0
Linnea Natur- og gårdsbarnehage Privat - 0
Menighetens Barnehage Privat 06.45–17.00 1-6 74
Susebakke barnehage Kommunal 6.30–17.00 0-5 0
Symra barnehage Kommunal 6.30–17.00 0-6 80

Hva søker du?