Barnehager i Eidsberg

Søknadsinfo
Antall barn:
Antall barn per ansatt:
Leke- og oppholdsareal pr. barn: m2% oppfyller ped.normen, % oppfyller ped.normen m/dispensasjon, % oppfyller ikke ped.normen.

% Barnehagelærer, % Barne- og ungdomsarbeider, % Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Edwin Ruuds barnehage Kommunal 06.30–17.00 0-6 60
Espira Høytorp Fort barnehage Privat 06.30–17.15 0-5 86
Espira Opsahl barnehage Privat 06.30-17.00 0
Linnea Natur- og gårdsbarnehage Privat - 0
Menighetens Barnehage Privat 06.45–17.00 1-6 74
Susebakke barnehage Kommunal 6.30–17.00 0-5 0
Symra barnehage Kommunal 6.30–17.00 0-6 80

Hva søker du?