Barnehager i Evenes

Søknadsinfo
Antall barn: 30
Antall barn per ansatt: 5.5
Leke- og oppholdsareal pr. barn: 19 m20% oppfyller ped.normen, 100% oppfyller ped.normen m/dispensasjon, 0% oppfyller ikke ped.normen.

22.7% Barnehagelærer, 15.2% Barne- og ungdomsarbeider, 47% Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Bogen barnehage Kommunal 07:00 - 16:00 1 - 5 16
Liland barnehage Kommunal 07:00 - 16:15 1 - 5 43

Hva søker du?