Barnehager i Farsund

Søknadsinfo
Antall barn: 472
Antall barn per ansatt: 6
Leke- og oppholdsareal pr. barn: 5.9 m277.8% oppfyller ped.normen, 11.1% oppfyller ped.normen m/dispensasjon, 11.1% oppfyller ikke ped.normen.

49.3% Barnehagelærer, 30.7% Barne- og ungdomsarbeider, 18.6% Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Arcen barnehage Privat 06.30–16.30 0-6 25
Bjørketun barnehage Privat 06.45–16.15 0-6 45
Borhaug barnehage Kommunal 06.30–16.45 0-6 38
Brøvigs Minde Barnehage Privat 06.30–16.45 0-6 43
Espira Vanse barnehage Privat 06.30–16.45 0-6 86
Husebyparken barnehage Privat 06.30–16.30 0-6 25
ITS Solbarnehager Privat 06.45–17.00 0-6 56
Jøllebekken barnehage Privat 07.45–16.15 1-6 14
Sunde barnehage Kommunal 06.30–16.45 0-6 0
Varbak barnehage Privat 06.45–16.30 0-6 35

Hva søker du?