Barnehager i Fet

Søknadsinfo
Antall barn: 660
Antall barn per ansatt: 5.8
Leke- og oppholdsareal pr. barn: 5.4 m211.1% oppfyller ped.normen, 66.7% oppfyller ped.normen m/dispensasjon, 22.2% oppfyller ikke ped.normen.

35.1% Barnehagelærer, 29.8% Barne- og ungdomsarbeider, 27.1% Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Bakketun familiebarnehage Privat - 0-6 12
Engebakken familiebarnehage Privat - 0-5 10
Fetsund barnehage Privat 7.00–17.00 0-6 70
Garderåsen barnehage Kommunal 07.00–17.00 3-5 80
Jahren barnehage Kommunal 07.00–17.00 3-5 22
Nerdrum barnehage Kommunal 07.00–17.00 1-5 37
Nerdrum barnehage avd. Nygård Kommunal 07.00–17.00 0-6 20
Nerdrumshagen barnehage Privat 07.00–17.00 1-6 60
Paviliongen barnehage Kommunal 07.00–17.00 0-6 50
Ramstadskogen barnehage Kommunal 07.00–17.00 0-6 90
Sommerly andelsbarnehage ba Privat 07.00–17.00 0-5 63
Østersund barnehage Kommunal 7.00–17.00 0-6 68

Hva søker du?