Barnehager i Fet

Søknadsinfo
Antall barn:
Antall barn per ansatt:
Leke- og oppholdsareal pr. barn: m2% oppfyller ped.normen, % oppfyller ped.normen m/dispensasjon, % oppfyller ikke ped.normen.

% Barnehagelærer, % Barne- og ungdomsarbeider, % Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Bakketun familiebarnehage Privat - 0-6 12
Engebakken familiebarnehage Privat - 0-5 10
Fetsund barnehage Privat 7.00–17.00 0-6 70
Garderåsen barnehage Kommunal 07.00–17.00 3-5 80
Jahren barnehage Kommunal 07.00–17.00 3-5 22
Nerdrum barnehage Kommunal 07.00–17.00 1-5 37
Nerdrum barnehage avd. Nygård Kommunal 07.00–17.00 0-6 20
Nerdrumshagen barnehage Privat 07.00–17.00 1-6 60
Paviliongen barnehage Kommunal 07.00–17.00 0-6 50
Ramstadskogen barnehage Kommunal 07.00–17.00 0-6 90
Sommerly andelsbarnehage ba Privat 07.00–17.00 0-5 63
Østersund barnehage Kommunal 7.00–17.00 0-6 68

Hva søker du?