Barnehager i Fjaler

Søknadsinfo
Antall barn:
Antall barn per ansatt:
Leke- og oppholdsareal pr. barn: m2% oppfyller ped.normen, % oppfyller ped.normen m/dispensasjon, % oppfyller ikke ped.normen.

% Barnehagelærer, % Barne- og ungdomsarbeider, % Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Elvetun barnehage AS Privat 07:00 - 16:30 1 - 5 43
Flekke barnehage Kommunal 07:00 - 16:15 1 - 5 21
Guddal barnehage Kommunal 07:15 - 16:15 3 - 5 7
Hellevik barnehage Kommunal 07:20 - 16:30 1 - 5 12
Våge barnehage AS Privat 07:30 - 16:15 1 - 5 12
Yksnebjør barnehage Kommunal 07:00 - 16:30 1 - 5 69

Hva søker du?