Barnehager i Fjaler

Søknadsinfo
Antall barn: 138
Antall barn per ansatt: 5
Leke- og oppholdsareal pr. barn: 8.2 m240% oppfyller ped.normen, 20% oppfyller ped.normen m/dispensasjon, 40% oppfyller ikke ped.normen.

37% Barnehagelærer, 32.2% Barne- og ungdomsarbeider, 15.5% Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Elvetun barnehage AS Privat 07:00 - 16:30 1 - 5 43
Flekke barnehage Kommunal 07:00 - 16:15 1 - 5 21
Guddal barnehage Kommunal 07:15 - 16:15 3 - 5 7
Hellevik barnehage Kommunal 07:20 - 16:30 1 - 5 12
Våge barnehage AS Privat 07:30 - 16:15 1 - 5 12
Yksnebjør barnehage Kommunal 07:00 - 16:30 1 - 5 69

Hva søker du?