Barnehager i Fjaler

Søknadsinfo
Antall barn: 121
Antall barn per ansatt: 4.3
Leke- og oppholdsareal pr. barn: 8.6 m225% oppfyller ped.normen, 50% oppfyller ped.normen m/dispensasjon, 25% oppfyller ikke ped.normen.

27.3% Barnehagelærer, 24.3% Barne- og ungdomsarbeider, 12.9% Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Elvetun barnehage AS Privat 07:00 - 16:30 1 - 5 43
Flekke barnehage Kommunal 07:00 - 16:15 1 - 5 21
Guddal barnehage Kommunal 07:15 - 16:15 3 - 5 7
Hellevik barnehage Kommunal 07:20 - 16:30 1 - 5 12
Våge barnehage AS Privat 07:30 - 16:15 1 - 5 12
Yksnebjør barnehage Kommunal 07:00 - 16:30 1 - 5 69

Hva søker du?