Barnehager i Flå

Søknadsinfo
Antall barn: 38
Antall barn per ansatt: 6.4
Leke- og oppholdsareal pr. barn: 9.2 m2100% oppfyller ped.normen, 0% oppfyller ped.normen m/dispensasjon, 0% oppfyller ikke ped.normen.

40.5% Barnehagelærer, 50% Barne- og ungdomsarbeider, 2.7% Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Flå kommunale barnehage Kommunal 06.45–16.45 1-6 40

Hva søker du?