Barnehager i Flatanger

Søknadsinfo
Antall barn:
Antall barn per ansatt:
Leke- og oppholdsareal pr. barn: m2% oppfyller ped.normen, % oppfyller ped.normen m/dispensasjon, % oppfyller ikke ped.normen.

% Barnehagelærer, % Barne- og ungdomsarbeider, % Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Solbakken barnehage Kommunal 08:00 - 16:30 1-5 6
Utvorda oppvekstsenter Solbakken barnehage Kommunal 07.30–16.00 3-6 6
Vangan barnehage Kommunal 06:45 - 16:30 1-5 30
Vangan barnehage Kommunal 06.45–16.30 0-6 32

Hva søker du?