Barnehager i Froland

Søknadsinfo
Antall barn: 310
Antall barn per ansatt: 5.2
Leke- og oppholdsareal pr. barn: 6.9 m257.1% oppfyller ped.normen, 28.6% oppfyller ped.normen m/dispensasjon, 14.3% oppfyller ikke ped.normen.

41.3% Barnehagelærer, 41.7% Barne- og ungdomsarbeider, 13% Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Blakstadheia barnehage Kommunal 7.00–16.30 0-6 56
Bliksåsen barnehage Kommunal 7.00–16.30 0-6 0
Eikely barnehage Privat 07.00–16.30 1-6 127
Froland friluftsbarnehage Kommunal 7.00–16.30 3-6 18
Kringletoppen barnehage Kommunal 07.00–16.30 0-5 36
Mjåvatn familiebarnehage Privat 07.00–16.30 0-6 10
Mykland barnehage Kommunal 07.00–17.00 0-6 17

Hva søker du?