Barnehager i Fusa

Søknadsinfo
Antall barn: 191
Antall barn per ansatt: 5.8
Leke- og oppholdsareal pr. barn: 6.5 m285.7% oppfyller ped.normen, 14.3% oppfyller ped.normen m/dispensasjon, 0% oppfyller ikke ped.normen.

40.3% Barnehagelærer, 23% Barne- og ungdomsarbeider, 26.7% Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Holdhus barnehage Kommunal 07:00 - 16:30 1 - 5 24
Jettegryto barnehage Kommunal 07:00 - 16:30 1 - 5 50
Nore Fusa Oppvekstsenter, avd barnehage Kommunal 07:00 - 16:30 1 - 5 26
Strandvik Oppvekstsenter, avd barnehage Kommunal 07:00 - 16:30 1 - 5 26
Søre Fusa Oppvekstsenter, avd barnehage Kommunal 07:15 - 16:30 1 - 5 17
Trollstigen barnehage Kommunal 07:00 - 16:30 1 - 5 40
Vinnes barnehage Privat 07:00 - 16:00 1 - 5 16

Hva søker du?