Barnehager i Fusa

Søknadsinfo
Antall barn: 185
Antall barn per ansatt: 5.5
Leke- og oppholdsareal pr. barn: 6.7 m228.6% oppfyller ped.normen, 57.1% oppfyller ped.normen m/dispensasjon, 14.3% oppfyller ikke ped.normen.

40.1% Barnehagelærer, 19.7% Barne- og ungdomsarbeider, 20.6% Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Holdhus barnehage Kommunal 07:00 - 16:30 1 - 5 24
Jettegryto barnehage Kommunal 07:00 - 16:30 1 - 5 50
Nore Fusa Oppvekstsenter, avd barnehage Kommunal 07:00 - 16:30 1 - 5 26
Strandvik Oppvekstsenter, avd barnehage Kommunal 07:00 - 16:30 1 - 5 26
Søre Fusa Oppvekstsenter, avd barnehage Kommunal 07:15 - 16:30 1 - 5 17
Trollstigen barnehage Kommunal 07:00 - 16:30 1 - 5 40
Vinnes barnehage Privat 07:00 - 16:00 1 - 5 16

Hva søker du?