Barnehager i Gamle Oslo

Søknadsinfo
Antall barn: 35432
Antall barn per ansatt: 5.8
Leke- og oppholdsareal pr. barn: 5.6 m244.9% oppfyller ped.normen, 44.4% oppfyller ped.normen m/dispensasjon, 10.6% oppfyller ikke ped.normen.

37.2% Barnehagelærer, 15.1% Barne- og ungdomsarbeider, 34.8% Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
0-6 Ullensakergata barnehage Privat 07.30 - 16.45 0-6 30
Åkeberg barnehage Kommunal 07.30-17.00 0-6 99
Allèen Sansehage Privat 07.00-17.00 1-6 63
Baglerbyen FUS barnehage Privat 07.00-17.00 0-6 68
Borggata familiebarnehage Privat 07.30-16.30 0-3 4
Breigata barnehage Kommunal 07.30-17.00 1-6 27
Damvokteren familiebarnehage Norderhovgata Privat 8.00 - 16.15 0-3 4
Damvokteren friluftsbarnehage Privat 07.30 - 17.00 0-6 27
Dumpa Kanvas-musikkbarnehage Privat 07.30 - 17.00 0-6 66
Eitillstad FUS barnehage Privat 06.45-17.15 0-6 82
Enerhaugen barnehage Kommunal 07.30-17.00 1-6 27
Enga barnehage Privat 07.00 – 17.00 0-6 34
Etterstad barnehage Kommunal 07.30-17.00 0-6 127
Etterstadgata barnehage Kommunal 07.30-17.00 0-6 27
Etterstadjordet barnehage Kommunal 07.30-17.00 0-6 127
Etterstadsletta barnehage Kommunal 07.30-17.00 0-6 60
Fridtjovsgate barnehage Kommunal 07.30-17.00 0-6 52
Fyrstikkalleen barnehage Kommunal 07.30-17.00 0-6 127
Gamlebyen barnehage Privat 07.30-17.00 1-6 80
Grønland barnehage Privat - 1-6 86
Grønland torg barnehage Kommunal 07.30-17.00 1-6 62
Håkonsgate barnehage Kommunal 07.30 - 17.00 1-3 12
Heibergløkka barnehage Kommunal 07.30-17.00 1-6 27
Herslebs familiebarnehage Privat 07.30-16.30 0-3 4
Hola barnehage Privat 07.30 – 17.00 1-6 32
Hurdalsgata barnehage Kommunal 07.30-17.00 1-6 28
Innspurten barnehage Kommunal 07.30-17.00 0-6 68
Internasjonal kulturbarnehage Åkeberg Privat 07.30-17.00 3-6 36
Internasjonal kulturbarnehage Enebakkveien Privat 07.30-17.00 0-3 18
Jordal barnehage Kommunal 07.30-17.00 0-6 54
Kampen barnehage Kommunal 07.30-17.00 0-6 104
Kampen kunstbarnehage Privat 07.30 - 17.00 0-6 27
Kardemomme barnehage Privat 07.30 - 17.00 10 mnd - 6 år 50
Kværnerbyen FUS barnehage Privat 06.45-17.15 0-6 68
Kværnerdalen barnehage Kommunal 07.30-17.00 0-6 127
Lakkegården barnehage Kommunal 07.30-17.00 1-6 64
Langleiken barnehage Kommunal 07.30-17.00 1-6 33
Lille Grønland barnehage Privat 08.30-17.00 0-3 27
Maurtua gårds- og naturbarnehage Privat 07.30-17.00 3-6 18
Mosaikk barnehage Privat 07.30-17.00 3-6 62
Munik barnehage Privat 0745-1630 10 mnd til 6 år 21
Munkenga barnehage Kommunal 07.30 - 17.00 1-6 69
Oslo politidistrikt personalbarnehage Egon Privat 06.45-16.45 1-6 34
Papaya Kanvas-barnehage Privat 07.30 - 17.00 0-6 33
Sigurdsgate familiebarnehage Privat 07.45-16.30 0-3 4
Skomakergata gårds- og naturbarnehage Privat 07.30-17.00 3-6 36
Smilet familiebarnehage Privat 07.45-16.15 0-3 4
Sommerfryd barnehage Kommunal 07.30-17.00 0-6 82
Sotamyggen barnehage Kommunal 07.30-17.00 0-6 34
Stålverkskroken barnehage Privat 06.45 - 17.00 0-5 80
Sørenga barnehage Kommunal 07.00-17.00 0-6 54
Sørengkaia barnehage Kommunal 07.30-17.00 0-6 52
Trudes familiebarnehage Privat 07.30 - 16.30 0-3 4
Tøyengata barnehage Kommunal 08.30- 15.30 3-5 12
Utsikten barnehage Kommunal 07.30-17.00 2-6 16
Vålerenggata barnehage Privat 07.30-16.30 1-6 24
Valle barnehage Kommunal 07.30-17.00 1-6 43
Venkes familiebarnehage Privat 07.30 - 16.30 0-3 4

Hva søker du?