Barnehager i Gausdal

Søknadsinfo
Antall barn: 256
Antall barn per ansatt: 5.9
Leke- og oppholdsareal pr. barn: 5.9 m283.3% oppfyller ped.normen, 16.7% oppfyller ped.normen m/dispensasjon, 0% oppfyller ikke ped.normen.

45.6% Barnehagelærer, 5.3% Barne- og ungdomsarbeider, 35.5% Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Baklia stall og gårdsbarnehage Privat 0-6 24
Barnehagen i Svatsum Privat 7.00–16.30 1-4 7
Fjerdum barnehage Kommunal 07.00–16.30 0-6 64
Follebu FUS barnehage Privat 06.45 - 17.00 0-6 48
Forset barnehage Kommunal 07.00–16.30 0-5 59
Kornhaug barnehage Kommunal 07.00–16.30 0-5 79
Kvila familiebarnehage Privat 07.00 - 16.30 1-3 6
Myra barnehage Kommunal 07.00–16.30 0-5 36

Hva søker du?