Barnehager i Gjerstad

Søknadsinfo
Antall barn: 103
Antall barn per ansatt: 6
Leke- og oppholdsareal pr. barn: 5.2 m2100% oppfyller ped.normen, 0% oppfyller ped.normen m/dispensasjon, 0% oppfyller ikke ped.normen.

37.9% Barnehagelærer, 18.3% Barne- og ungdomsarbeider, 3.7% Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Visedal barnehage avd. Alvheim Kommunal 07.00–16.30 0-6 18
Visedal barnehage avd. Renstøl Kommunal 7.00–16.30 0-6 38

Hva søker du?