Barnehager i Granvin

Søknadsinfo
Antall barn: 41
Antall barn per ansatt: 5.6
Leke- og oppholdsareal pr. barn: 6.7 m2100% oppfyller ped.normen, 0% oppfyller ped.normen m/dispensasjon, 0% oppfyller ikke ped.normen.

52.1% Barnehagelærer, 0% Barne- og ungdomsarbeider, 16.7% Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Tueteigen barnehage Kommunal 07:00 - 16:30 1 - 5 39

Hva søker du?