Barnehager i Gulen

Søknadsinfo
Antall barn: 112
Antall barn per ansatt: 5.2
Leke- og oppholdsareal pr. barn: 8.8 m275% oppfyller ped.normen, 0% oppfyller ped.normen m/dispensasjon, 25% oppfyller ikke ped.normen.

36.4% Barnehagelærer, 26.2% Barne- og ungdomsarbeider, 37.4% Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Brekke barnehage Kommunal 07:30 - 16:30 1 - 5 29
Byrknes barnehage Kommunal 07:30 - 16:30 1 - 5 16
Dalsøyra barnehage Kommunal 07:30 - 16:30 1 - 5 32
Eivindvik barnehage Kommunal 07:30 - 16:30 1 - 5 21

Hva søker du?