Barnehager i Hamarøy

Søknadsinfo
Antall barn: 67
Antall barn per ansatt: 3.8
Leke- og oppholdsareal pr. barn: 7.1 m275% oppfyller ped.normen, 25% oppfyller ped.normen m/dispensasjon, 0% oppfyller ikke ped.normen.

34.6% Barnehagelærer, 39.3% Barne- og ungdomsarbeider, 26.1% Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Innhavet Oppvekstsenter Avd Barnehage Kommunal 07:30 - 16:00 1 - 5 13
Marielund barnehage Kommunal 07:15 - 16:15 1 - 5 22
Mellombygda barnehage Kommunal 07:15 - 16:15 3 - 5 16
Skutvik Oppvekstsenter Avd Barnehage Kommunal 07:00 - 16:00 1 - 5 21
Ulvsvåg Oppvekstsenter Avd Barnehage Kommunal 07:15 - 16:15 1 - 5 14

Hva søker du?