Barnehager i Hjartdal

Søknadsinfo
Antall barn: 76
Antall barn per ansatt: 5
Leke- og oppholdsareal pr. barn: 5.8 m266.7% oppfyller ped.normen, 0% oppfyller ped.normen m/dispensasjon, 33.3% oppfyller ikke ped.normen.

40.5% Barnehagelærer, 13.5% Barne- og ungdomsarbeider, 31% Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Hjartdal barnehage Kommunal 07.30–16.30 1-5 18
Sauland barnehage Kommunal 07.30–16.30 1-5 60
Tuddal barnehage Kommunal 07.30–16.30 1-6 0

Hva søker du?