Barnehager i Hjelmeland

Søknadsinfo
Antall barn: 123
Antall barn per ansatt: 5.4
Leke- og oppholdsareal pr. barn: 10.1 m250% oppfyller ped.normen, 50% oppfyller ped.normen m/dispensasjon, 0% oppfyller ikke ped.normen.

46.4% Barnehagelærer, 30.5% Barne- og ungdomsarbeider, 9.3% Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Årdal barnehage Kommunal 06:45 - 16:15 1 - 5 49
Fister barnehage Kommunal 07:15 - 16:15 1 - 5 36
Hjelmeland barnehage Kommunal 07:00 - 16:30 1 - 5 66
Jøsenfjorden barnehage Kommunal 07:00 - 16:20 1 - 5 9

Hva søker du?