Barnehager i Hjelmeland

Søknadsinfo
Antall barn: 151
Antall barn per ansatt: 5.1
Leke- og oppholdsareal pr. barn: 8.2 m275% oppfyller ped.normen, 25% oppfyller ped.normen m/dispensasjon, 0% oppfyller ikke ped.normen.

49.5% Barnehagelærer, 20.1% Barne- og ungdomsarbeider, 16.3% Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Årdal barnehage Kommunal 06:45 - 16:15 1 - 5 49
Fister barnehage Kommunal 07:15 - 16:15 1 - 5 36
Hjelmeland barnehage Kommunal 07:00 - 16:30 1 - 5 66
Jøsenfjorden barnehage Kommunal 07:00 - 16:20 1 - 5 9

Hva søker du?