Barnehager i Hjelmeland

Søknadsinfo
Antall barn: 147
Antall barn per ansatt: 5.3
Leke- og oppholdsareal pr. barn: 8.4 m275% oppfyller ped.normen, 25% oppfyller ped.normen m/dispensasjon, 0% oppfyller ikke ped.normen.

39.1% Barnehagelærer, 17.6% Barne- og ungdomsarbeider, 29.2% Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Årdal barnehage Kommunal 06:45 - 16:15 1 - 5 49
Fister barnehage Kommunal 07:15 - 16:15 1 - 5 36
Hjelmeland barnehage Kommunal 07:00 - 16:30 1 - 5 66
Jøsenfjorden barnehage Kommunal 07:00 - 16:20 1 - 5 9

Hva søker du?