Barnehager i Hol

Søknadsinfo
Antall barn:
Antall barn per ansatt:
Leke- og oppholdsareal pr. barn: m2% oppfyller ped.normen, % oppfyller ped.normen m/dispensasjon, % oppfyller ikke ped.normen.

% Barnehagelærer, % Barne- og ungdomsarbeider, % Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Dagali og Skurdalen oppvekstsenter avd. barnehage Dagali Kommunal 07.00–17.00 0-6 15
Geilo barnehage Kommunal 07.00–17.00 0-5 32
Hol barnehage Kommunal 7.00–17.00 0-6 54
Hovet barnehage Kommunal 07.00–17.00 0-6 18
Småtroll barnehage Privat 07.30–16.30 0-3 12
Trollklubben barnehage Privat 07.40–16.20 0-6 18
Vestlia barnehage Kommunal 07.00–17.00 0-6 54

Hva søker du?