Barnehager i Hole

Søknadsinfo
Antall barn: 407
Antall barn per ansatt: 6
Leke- og oppholdsareal pr. barn: 7.1 m277.8% oppfyller ped.normen, 11.1% oppfyller ped.normen m/dispensasjon, 11.1% oppfyller ikke ped.normen.

33.3% Barnehagelærer, 21.7% Barne- og ungdomsarbeider, 35% Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Helgelandsmoen barnehage Kommunal - 0
Løken barnehage Kommunal - 0
Sollihøgda barnehage Kommunal - 0
Sundvollen barnehage Kommunal - 0
Sundvollen oppvekstsenter - barnehage Kommunal - 0
Svensrud naturbarnehage Kommunal - 0
Trollstua familiebarnehage Privat - 0
Tyrifjord barnehage Privat 07.30-16.30 1-6 18
Vik formingsbarnehage Kommunal - 0

Hva søker du?