Barnehager i Hole

Søknadsinfo
Antall barn:
Antall barn per ansatt:
Leke- og oppholdsareal pr. barn: m2% oppfyller ped.normen, % oppfyller ped.normen m/dispensasjon, % oppfyller ikke ped.normen.

% Barnehagelærer, % Barne- og ungdomsarbeider, % Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Helgelandsmoen barnehage Kommunal - 0
Løken barnehage Kommunal - 0
Sollihøgda barnehage Kommunal - 0
Sundvollen barnehage Kommunal - 0
Sundvollen oppvekstsenter - barnehage Kommunal - 0
Svensrud naturbarnehage Kommunal - 0
Trollstua familiebarnehage Privat - 0
Tyrifjord barnehage Privat 07.30-16.30 1-6 18
Vik formingsbarnehage Kommunal - 0

Hva søker du?