Barnehager i Holmestrand

Søknadsinfo
Antall barn:
Antall barn per ansatt:
Leke- og oppholdsareal pr. barn: m2% oppfyller ped.normen, % oppfyller ped.normen m/dispensasjon, % oppfyller ikke ped.normen.

% Barnehagelærer, % Barne- og ungdomsarbeider, % Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Backers barnehage Privat 07.00–17.00 1-6 24
BMB barnehage Privat 07.30–16.30 1-6 16
Botnestua barnehage Privat 7.15–16.45 2-6 23
Eikelund barnehage Privat 6.45–17.15 0-6 0
Fredly barnehage Privat 6.30–16.30 1-6 27
Gaupås barnehage Privat 7.00–17.00 1-6 44
Gausetangen barnehage Kommunal 6.45–17.00 0-6 38
Gullhaug barnehage Kommunal 06.45–17.00 1-5 40
Holmestrand Internasjonale Montessoribarnehage Privat 6.45–16.45 0-6 50
Kleiverud barnehage Kommunal 06.45–17.00 1-5 72
Knutseskogen barnehage Kommunal 06.45–17.00 1-6 36
Møllerdammen naturbarnehage Privat 6.45–17.15 0-6 70
Tyristua barnehage as Privat 07.30–16.15 1-6 14

Hva søker du?