Barnehager i Hurdal

Søknadsinfo
Antall barn: 153
Antall barn per ansatt: 6.4
Leke- og oppholdsareal pr. barn: 7.1 m20% oppfyller ped.normen, 100% oppfyller ped.normen m/dispensasjon, 0% oppfyller ikke ped.normen.

32.6% Barnehagelærer, 24.8% Barne- og ungdomsarbeider, 27.6% Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Hulderhaugen barnehage Kommunal 07.00–17.00 1-5 26
Læringsverkstedet naturbarnehage Hurdal Privat 7.00–17.00 0-6 75
Rustad barnehage Kommunal - 0

Hva søker du?