Barnehager i Hurdal

Søknadsinfo
Antall barn: 162
Antall barn per ansatt: 6.8
Leke- og oppholdsareal pr. barn: 6.7 m20% oppfyller ped.normen, 66.7% oppfyller ped.normen m/dispensasjon, 33.3% oppfyller ikke ped.normen.

31.8% Barnehagelærer, 21% Barne- og ungdomsarbeider, 32.8% Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Hulderhaugen barnehage Kommunal 07.00–17.00 1-5 26
Læringsverkstedet naturbarnehage Hurdal Privat 7.00–17.00 0-6 75
Rustad barnehage Kommunal - 0

Hva søker du?