Barnehager i Hurdal

Søknadsinfo
Antall barn:
Antall barn per ansatt:
Leke- og oppholdsareal pr. barn: m2% oppfyller ped.normen, % oppfyller ped.normen m/dispensasjon, % oppfyller ikke ped.normen.

% Barnehagelærer, % Barne- og ungdomsarbeider, % Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Hulderhaugen barnehage Kommunal 07.00–17.00 1-5 26
Læringsverkstedet naturbarnehage Hurdal Privat 7.00–17.00 0-6 75
Rustad barnehage Kommunal - 0

Hva søker du?