Barnehager i Hurum

Søknadsinfo
Antall barn:
Antall barn per ansatt:
Leke- og oppholdsareal pr. barn: m2% oppfyller ped.normen, % oppfyller ped.normen m/dispensasjon, % oppfyller ikke ped.normen.

% Barnehagelærer, % Barne- og ungdomsarbeider, % Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Askeladden Steinerbarnehage Privat 7.30–16.30 0-7 68
Bjørndalen Gårdsbarnehage Privat 07.00–16.30 0-6 32
Doktorgården barnehage Kommunal 07.00–16.30 0-5 50
Folkestad barnehage Kommunal 07.15–16.45 0-6 32
Gulspurven barnehage Kommunal 07.00–16.30 0-5 30
Holtebrekk familiebarnehage Privat 7.30–16.30 1-3 8
Kana barnehage Privat 06.45–16.45 36
Kanutten familiebarnehage Privat 07.30–16.30 0-3 8
Klokkarstua barnehage Kommunal 7.15–16.45 0-6 30
Slingrebekken barnehage Kommunal 07.00–17.00 1-6 84
Ødegården barnehage Privat 6.45–17.00 0-6 0

Hva søker du?