Barnehager i Hyllestad

Søknadsinfo
Antall barn: 56
Antall barn per ansatt: 4.7
Leke- og oppholdsareal pr. barn: 5.7 m20% oppfyller ped.normen, 100% oppfyller ped.normen m/dispensasjon, 0% oppfyller ikke ped.normen.

28.7% Barnehagelærer, 58% Barne- og ungdomsarbeider, 6.7% Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Hyllestad barnehage Kommunal 06:45 - 16:15 1 - 5 44

Hva søker du?