Barnehager i Iveland

Søknadsinfo
Antall barn: 95
Antall barn per ansatt: 5.2
Leke- og oppholdsareal pr. barn: 7.9 m2100% oppfyller ped.normen, 0% oppfyller ped.normen m/dispensasjon, 0% oppfyller ikke ped.normen.

42.4% Barnehagelærer, 37.8% Barne- og ungdomsarbeider, 15.2% Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Skaiå barnehage Kommunal 06.45–17.15 0-5 44
Vatnestrøm oppvekstsenter Barnehagen Kommunal 07.30–16.30 0-5 17

Hva søker du?