Barnehager i Iveland

Søknadsinfo
Antall barn:
Antall barn per ansatt:
Leke- og oppholdsareal pr. barn: m2% oppfyller ped.normen, % oppfyller ped.normen m/dispensasjon, % oppfyller ikke ped.normen.

% Barnehagelærer, % Barne- og ungdomsarbeider, % Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Skaiå barnehage Kommunal 06.45–17.15 0-5 44
Vatnestrøm oppvekstsenter Barnehagen Kommunal 07.30–16.30 0-5 17

Hva søker du?