Barnehager i Jevnaker

Søknadsinfo
Antall barn: 304
Antall barn per ansatt: 5.8
Leke- og oppholdsareal pr. barn: 5 m2100% oppfyller ped.normen, 0% oppfyller ped.normen m/dispensasjon, 0% oppfyller ikke ped.normen.

39.3% Barnehagelærer, 21.8% Barne- og ungdomsarbeider, 35.9% Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Bergerbakken barnehage Kommunal 07:00 - 16:30 1 - 5 95
Hovsenga barnehage Kommunal 07:15 - 16:45 1 - 5 64
Nesbakken barnehage Kommunal 06:45 - 16:15 1 - 5 36
Nordby Gardsbarnehage Privat 07:00 - 16:30 1 - 5 35
Prestekragen Menighetsbarnehage Privat 07:30 - 16:30 1 - 5 22
Samsmoen barnehage Kommunal 07:15 - 16:45 1 - 5 38
Stortjernet barnehage AS Privat 07:15 - 16:30 1 - 5 33

Hva søker du?