Barnehager i Jevnaker

Søknadsinfo
Antall barn:
Antall barn per ansatt:
Leke- og oppholdsareal pr. barn: m2% oppfyller ped.normen, % oppfyller ped.normen m/dispensasjon, % oppfyller ikke ped.normen.

% Barnehagelærer, % Barne- og ungdomsarbeider, % Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Bergerbakken barnehage Kommunal 07:00 - 16:30 1 - 5 95
Hovsenga barnehage Kommunal 07:15 - 16:45 1 - 5 64
Nesbakken barnehage Kommunal 06:45 - 16:15 1 - 5 36
Nordby Gardsbarnehage Privat 07:00 - 16:30 1 - 5 35
Prestekragen Menighetsbarnehage Privat 07:30 - 16:30 1 - 5 22
Samsmoen barnehage Kommunal 07:15 - 16:45 1 - 5 38
Stortjernet barnehage AS Privat 07:15 - 16:30 1 - 5 33

Hva søker du?