Barnehager i Jevnaker

Søknadsinfo
Antall barn: 316
Antall barn per ansatt: 5.9
Leke- og oppholdsareal pr. barn: 5.6 m228.6% oppfyller ped.normen, 57.1% oppfyller ped.normen m/dispensasjon, 14.3% oppfyller ikke ped.normen.

30.6% Barnehagelærer, 21.5% Barne- og ungdomsarbeider, 31.9% Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Bergerbakken barnehage Kommunal 07:00 - 16:30 1 - 5 95
Hovsenga barnehage Kommunal 07:15 - 16:45 1 - 5 64
Nesbakken barnehage Kommunal 06:45 - 16:15 1 - 5 36
Nordby Gardsbarnehage Privat 07:00 - 16:30 1 - 5 35
Prestekragen Menighetsbarnehage Privat 07:30 - 16:30 1 - 5 22
Samsmoen barnehage Kommunal 07:15 - 16:45 1 - 5 38
Stortjernet barnehage AS Privat 07:15 - 16:30 1 - 5 33

Hva søker du?