Barnehager i Kåfjord

Søknadsinfo
Antall barn: 86
Antall barn per ansatt: 4.5
Leke- og oppholdsareal pr. barn: 6.7 m20% oppfyller ped.normen, 100% oppfyller ped.normen m/dispensasjon, 0% oppfyller ikke ped.normen.

33.6% Barnehagelærer, 33.3% Barne- og ungdomsarbeider, 30.6% Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Birtavarre barnehage Kommunal 07:30 - 16:00 1 - 5 19
Fossen barnehage Kommunal 07:30 - 16:00 1 - 5 37
Olderdalen barnehage Kommunal 07:30 - 16:15 1 - 5 19

Hva søker du?