Barnehager i Karasjok

Søknadsinfo
Antall barn: 103
Antall barn per ansatt: 5.4
Leke- og oppholdsareal pr. barn: 7.5 m233.3% oppfyller ped.normen, 66.7% oppfyller ped.normen m/dispensasjon, 0% oppfyller ikke ped.normen.

29.2% Barnehagelærer, 3.8% Barne- og ungdomsarbeider, 63.1% Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Badjemánáid Beaiveruoktu Sa Privat 07:45 - 16:15 1 - 5 16
Guolban Manaidgardi Kommunal 07:30 - 16:30 1 - 5 28
Lattosluohka Manaidgardi Kommunal 07:45 - 16:15 1 - 5 53

Hva søker du?