Barnehager i Karasjok

Søknadsinfo
Antall barn:
Antall barn per ansatt:
Leke- og oppholdsareal pr. barn: m2% oppfyller ped.normen, % oppfyller ped.normen m/dispensasjon, % oppfyller ikke ped.normen.

% Barnehagelærer, % Barne- og ungdomsarbeider, % Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Badjemánáid Beaiveruoktu Sa Privat 07:45 - 16:15 1 - 5 16
Guolban Manaidgardi Kommunal 07:30 - 16:30 1 - 5 28
Lattosluohka Manaidgardi Kommunal 07:45 - 16:15 1 - 5 53

Hva søker du?