Barnehager i Krødsherad

Søknadsinfo
Antall barn: 115
Antall barn per ansatt: 4.9
Leke- og oppholdsareal pr. barn: 6.8 m250% oppfyller ped.normen, 0% oppfyller ped.normen m/dispensasjon, 50% oppfyller ikke ped.normen.

37.2% Barnehagelærer, 40.1% Barne- og ungdomsarbeider, 14.6% Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Krøderen barnehage Kommunal 06.45–16.45 0-6 72
Lesteberg familiebarnehage Privat 06.30–17.00 0
Noresund barnehage Kommunal 06.45–16.45 0-5 72

Hva søker du?