Barnehager i Krødsherad

Søknadsinfo
Antall barn: 131
Antall barn per ansatt: 5.5
Leke- og oppholdsareal pr. barn: 5.9 m2100% oppfyller ped.normen, 0% oppfyller ped.normen m/dispensasjon, 0% oppfyller ikke ped.normen.

37.4% Barnehagelærer, 35.4% Barne- og ungdomsarbeider, 15.9% Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Krøderen barnehage Kommunal 06.45–16.45 0-6 72
Lesteberg familiebarnehage Privat 06.30–17.00 0
Noresund barnehage Kommunal 06.45–16.45 0-5 72

Hva søker du?