Barnehager i Leikanger

Søknadsinfo
Antall barn: 128
Antall barn per ansatt: 5.9
Leke- og oppholdsareal pr. barn: 6.7 m2100% oppfyller ped.normen, 0% oppfyller ped.normen m/dispensasjon, 0% oppfyller ikke ped.normen.

43.7% Barnehagelærer, 46% Barne- og ungdomsarbeider, 10.3% Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Askedalen barnehage AS Privat 07:30 - 16:30 1 - 5 42
Henjahaugane barnehage Kommunal 07:30 - 16:30 1 - 5 38
Nybø barnehage Kommunal 07:30 - 16:30 1 - 5 38

Hva søker du?