Barnehager i Lenvik

Søknadsinfo
Antall barn:
Antall barn per ansatt:
Leke- og oppholdsareal pr. barn: m2% oppfyller ped.normen, % oppfyller ped.normen m/dispensasjon, % oppfyller ikke ped.normen.

% Barnehagelærer, % Barne- og ungdomsarbeider, % Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Asphaugen Friluftsbarnehage Sa Privat 07:00 - 17:00 1 - 5 58
Berglia barnehage Kommunal 07:30 - 16:30 1 - 5 32
Blomli barnehage Kommunal 07:30 - 16:30 1 - 5 45
Botnhamn barnehage Kommunal 07:00 - 16:00 1 - 5 22
Furumoen barnehage Kommunal 07:15 - 16:45 1 - 5 111
Gibostad barnehage Kommunal 07:30 - 16:30 1 - 5 18
Husøy barnehage Kommunal 07:15 - 16:15 1 - 5 16
Kårvik barnehage Kommunal 07:30 - 16:30 1 - 5 13
Nlm Barnehagene AS Avd Heimly Barnehage Privat 07:30 - 16:30 1 - 5 56
Rossfjord barnehage Kommunal 07:30 - 16:30 1 - 5 29
Silsand barnehage Kommunal 07:30 - 16:30 1 - 5 28
Skogen barnehage Kommunal 07:15 - 16:45 1 - 5 91
Trollstua barnehage Privat 07:15 - 16:45 1 - 5 45
Trollvik barnehage Kommunal 07:30 - 16:30 1 - 5 29
Øvre Hamna barnehage Kommunal 07:30 - 16:30 1 - 5 31

Hva søker du?