Barnehager i Lenvik

Søknadsinfo
Antall barn: 550
Antall barn per ansatt: 5.5
Leke- og oppholdsareal pr. barn: 6.5 m228.6% oppfyller ped.normen, 71.4% oppfyller ped.normen m/dispensasjon, 0% oppfyller ikke ped.normen.

35.7% Barnehagelærer, 30.8% Barne- og ungdomsarbeider, 19.3% Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Asphaugen Friluftsbarnehage Sa Privat 07:00 - 17:00 1 - 5 58
Berglia barnehage Kommunal 07:30 - 16:30 1 - 5 32
Blomli barnehage Kommunal 07:30 - 16:30 1 - 5 45
Botnhamn barnehage Kommunal 07:00 - 16:00 1 - 5 22
Furumoen barnehage Kommunal 07:15 - 16:45 1 - 5 111
Gibostad barnehage Kommunal 07:30 - 16:30 1 - 5 18
Husøy barnehage Kommunal 07:15 - 16:15 1 - 5 16
Kårvik barnehage Kommunal 07:30 - 16:30 1 - 5 13
Nlm Barnehagene AS Avd Heimly Barnehage Privat 07:30 - 16:30 1 - 5 56
Rossfjord barnehage Kommunal 07:30 - 16:30 1 - 5 29
Silsand barnehage Kommunal 07:30 - 16:30 1 - 5 28
Skogen barnehage Kommunal 07:15 - 16:45 1 - 5 91
Trollstua barnehage Privat 07:15 - 16:45 1 - 5 45
Trollvik barnehage Kommunal 07:30 - 16:30 1 - 5 29
Øvre Hamna barnehage Kommunal 07:30 - 16:30 1 - 5 31

Hva søker du?