Barnehager i Lindesnes

Søknadsinfo
Antall barn: 284
Antall barn per ansatt: 5.8
Leke- og oppholdsareal pr. barn: 7.6 m271.4% oppfyller ped.normen, 28.6% oppfyller ped.normen m/dispensasjon, 0% oppfyller ikke ped.normen.

46.3% Barnehagelærer, 42.7% Barne- og ungdomsarbeider, 6.8% Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
100% barn as Rødberg Privat 7.00–16.30 24
100% barn as Vigeland Privat 06.45–16.30 42
Båly barnehage Kommunal 06.45–16.30 0-5 38
Barnas Naturbarnehage og SFO Privat 6.45–16.30 0-5 12
Hestehaven barnehage Kommunal 6.45–16.30 0-6 112
Hesteskoen barnehage Privat 06.45–16.30 24
Remehaugen barnehage Privat 6.45–16.30 1-5 30
Spangereid Naturbarnehage as Privat 06.45–16.30 31
Vigmostad barnehage Kommunal 7.00–16.30 0-5 + SFO 29

Hva søker du?