Barnehager i Luster

Søknadsinfo
Antall barn: 279
Antall barn per ansatt: 5.4
Leke- og oppholdsareal pr. barn: 6.2 m266.7% oppfyller ped.normen, 11.1% oppfyller ped.normen m/dispensasjon, 22.2% oppfyller ikke ped.normen.

46% Barnehagelærer, 23% Barne- og ungdomsarbeider, 27.3% Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Gamlestova barnehage Kommunal 07:30 - 16:30 1 - 5 44
Gaupne barnehage Kommunal 07:15 - 16:15 1 - 5 79
Hafslo barnehage Kommunal 07:15 - 16:15 1 - 5 43
Indre Hafslo Oppvekstsenter Avd Barnehage Kommunal 07:30 - 16:30 1 - 5 23
Jostedal Oppvekstsenter Avd Barnehage Kommunal 07:00 - 16:15 1 - 5 19
Luster Oppvekstsenter Avd Barnehage Kommunal 07:00 - 16:00 1 - 5 25
Skjolden Oppvekstsenter Avd Barnehage Kommunal 06:45 - 16:15 1 - 5 17
Solvorn Oppvekstsenter Avd Barnehage Kommunal 07:30 - 16:30 1 - 5 12
Veitastrond barnehage Kommunal 07:00 - 16:00 1 - 5 9

Hva søker du?