Barnehager i Lyngdal

Søknadsinfo
Antall barn: 541
Antall barn per ansatt: 6.4
Leke- og oppholdsareal pr. barn: 5.3 m244.4% oppfyller ped.normen, 33.3% oppfyller ped.normen m/dispensasjon, 22.2% oppfyller ikke ped.normen.

39.7% Barnehagelærer, 31.8% Barne- og ungdomsarbeider, 17% Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Bergeheim barnehage Kommunal - 1-6 78
Eplehagen barnehage Lyngdal as Privat - 0-6 29
Filadelfia barnehage Privat 7.00–16.30 0-6 36
Kollevoll barnehage Privat 07.00–16.30 0-6 20
Lyngtua barnehage Kommunal 06.45–16.30 0-6 90
NLM barnehagene avd. Kvås barnehage Privat 07.00–16.30 1-5 27
Nygård barnehage Kommunal - 0-5 100
Rom gårdsbarnehage Privat 06.45–16.30 1-6 50
Sangfuglen barnehage Privat 06.45–16.15 1-5 18

Hva søker du?