Barnehager i Lyngen

Søknadsinfo
Antall barn: 96
Antall barn per ansatt: 5.1
Leke- og oppholdsareal pr. barn: 8 m250% oppfyller ped.normen, 50% oppfyller ped.normen m/dispensasjon, 0% oppfyller ikke ped.normen.

28.3% Barnehagelærer, 27.1% Barne- og ungdomsarbeider, 19.9% Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Kavringen barnehage Kommunal 06:45 - 16:45 1 - 5 26
Knøttelia barnehage Kommunal 06:45 - 16:45 1 - 5 42
Lenangen barnehage Kommunal 06:45 - 16:45 1 - 5 17
Lyngsdalen Oppvekstsenter Avdeling Barnehage Kommunal 06:45 - 16:45 1 - 5 9

Hva søker du?