Barnehager i Lyngen

Søknadsinfo
Antall barn: 94
Antall barn per ansatt: 5.2
Leke- og oppholdsareal pr. barn: 8.2 m225% oppfyller ped.normen, 75% oppfyller ped.normen m/dispensasjon, 0% oppfyller ikke ped.normen.

38.9% Barnehagelærer, 24.4% Barne- og ungdomsarbeider, 22.3% Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Kavringen barnehage Kommunal 06:45 - 16:45 1 - 5 26
Knøttelia barnehage Kommunal 06:45 - 16:45 1 - 5 42
Lenangen barnehage Kommunal 06:45 - 16:45 1 - 5 17
Lyngsdalen Oppvekstsenter Avdeling Barnehage Kommunal 06:45 - 16:45 1 - 5 9

Hva søker du?