Barnehager i Målselv

Søknadsinfo
Antall barn:
Antall barn per ansatt:
Leke- og oppholdsareal pr. barn: m2% oppfyller ped.normen, % oppfyller ped.normen m/dispensasjon, % oppfyller ikke ped.normen.

% Barnehagelærer, % Barne- og ungdomsarbeider, % Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Andslimoen barnehage Kommunal 06:45 - 16:30 1 - 5 69
Bjørkeng Oppvekstsenter Avd Barnehage Kommunal 07:00 - 16:15 1 - 5 48
Heggelia barnehage Kommunal 07:15 - 16:15 1 - 5 34
Heggelia/noraførr barnehage Kommunal 07:15 - 16:15 1 - 5 47
Karlstad Oppvekstsenter Avd Barnehage Kommunal 07:30 - 16:30 1 - 5 31
Málatvuomi Sámi Mánáidgárdi Sa Privat 07:30 - 16:30 1 - 5 11
Mellembygd Kultur og Oppvekstsenter Avd Barnehage Kommunal 07:15 - 16:30 1 - 5 37
Olsborg barnehage Kommunal 07:30 - 16:30 1 - 5 66

Hva søker du?