Barnehager i Mandal

Søknadsinfo
Antall barn: 789
Antall barn per ansatt: 5.9
Leke- og oppholdsareal pr. barn: 5.4 m293.3% oppfyller ped.normen, 6.7% oppfyller ped.normen m/dispensasjon, 0% oppfyller ikke ped.normen.

47.5% Barnehagelærer, 30.4% Barne- og ungdomsarbeider, 17.8% Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Espira Aarkjær barnehage Privat 06.45–16.45 0-6 60
Espira Holum barnehage Privat - 0
Espira Sånum barnehage Privat 6.30–17.00 0-6 65
Fløyheia familiebarnehage Privat 07.00–16.00 0-5 5
Framsteg barnehage Privat 07.30–16.30 1-6 18
Frøysland barnehage Kommunal 06.45–16.30 0-6 50
Furulunden familiebarnehage Privat 07.15–16.15 0
Hurlumhei barnehage Privat 06.45–16.30 0-6 22
Kulturvugga familiebarnehage Privat 07.00–16.00 10
Kvisla barnehage Kommunal 06.45–16.30 0-5 36
Malmø barnehage Privat 7.15–16.30 1-5 22
Myrteigen barnehage Privat 06.45–16.30 0-5 18
NLM barnehagene avd. Imekollen barnehage Privat 06.45–16.30 0-6 64
Rauneveien familiebarnehage Privat 07.00–16.30 0
Sanitetens barnehage Privat 07.00–16.30 0-6 27
Skinsnesheia barnehage as Privat - 0
Skjebstad barnehage Kommunal 06.45–16.30 0-6 52
Skoie Gårdsbarnehage Privat - 0
Solbakken familiebarnehage Privat 07.00–16.00 0-5 10
Valle gård barnehage as Privat 06.30–16.45 0-6 68
Vestnes familiebarnehage Privat 07.15–16.15 10

Hva søker du?