Barnehager i Marker

Søknadsinfo
Antall barn: 136
Antall barn per ansatt: 5.7
Leke- og oppholdsareal pr. barn: 6.4 m275% oppfyller ped.normen, 25% oppfyller ped.normen m/dispensasjon, 0% oppfyller ikke ped.normen.

39.6% Barnehagelærer, 16.8% Barne- og ungdomsarbeider, 36.3% Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Annen Etasje barnehage Privat 07.00–16.30 1-5 18
Grimsby barnehage Kommunal 06.00–17.00 1-5 54
Tussilago barnehage Privat 06.45–16.45 0-6 46
Øymark barnehage Privat 7.00–16.30 0-5 18

Hva søker du?