Barnehager i Marker

Søknadsinfo
Antall barn:
Antall barn per ansatt:
Leke- og oppholdsareal pr. barn: m2% oppfyller ped.normen, % oppfyller ped.normen m/dispensasjon, % oppfyller ikke ped.normen.

% Barnehagelærer, % Barne- og ungdomsarbeider, % Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Annen Etasje barnehage Privat 07.00–16.30 1-5 18
Grimsby barnehage Kommunal 06.00–17.00 1-5 54
Tussilago barnehage Privat 06.45–16.45 0-6 46
Øymark barnehage Privat 7.00–16.30 0-5 18

Hva søker du?