Barnehager i Meløy

Søknadsinfo
Antall barn: 271
Antall barn per ansatt: 5.2
Leke- og oppholdsareal pr. barn: 11.8 m216.7% oppfyller ped.normen, 50% oppfyller ped.normen m/dispensasjon, 33.3% oppfyller ikke ped.normen.

30.8% Barnehagelærer, 39.7% Barne- og ungdomsarbeider, 22.9% Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Bolga Oppvekstsenter Avd barnehage Kommunal 07:45 - 16:00 1 - 5 3
Fjøshaugen barnehage Kommunal 07:00 - 16:30 1 - 5 31
Glomfjord barnehage Kommunal 07:00 - 16:30 1 - 5 72
Halsa barnehage Kommunal 07:00 - 16:30 1 - 5 44
Meløy Oppvekstsenter Avd Solsikken barnehage Kommunal 07:15 - 16:45 1 - 5 13
Neverdal barnehage Kommunal 07:00 - 16:30 1 - 5 45
Reipå barnehage Kommunal 07:00 - 16:30 1 - 5 55
Spildra barnehage Kommunal 07:00 - 16:30 1 - 5 32
Vall barnehage Kommunal 07:00 - 16:30 1 - 5 39

Hva søker du?